(uitvoerings) Verzoeken

 

Aanvraag ondersteuning bij specialistische en palliatieve zorg door andere VVT

Welke recepten bij welke handeling

Klik op onderstaande formulieren om naar het uitvoeringsverzoek te gaan.

 
Katheter inbrengen- patient bekend bij Euser Care
Uitvoeringsverzoek
Morfinepomp | patiënt nieuw in zorg
Morfinepomp | Patiënt bekend bij Euser Care
Sedatie | Patiënt nog niet in zorg bij Euser Care
Sedatie | Patiënt al in zorg bij Euser Care
Evaluatie
Terminaalverklaring
Uploadformulier voor papieren uitvoeringsverzoek en/of recept
Uitvoeringsverzoek zonder aanvink mogelijkheid

Intercollegiaal overleg          06 – 12 62 11 11  of  071 – 5 249 333

Buiten kantoortijden kunt u ons 24/7 bereiken op nummer:
06 – 12 62 11 11

Euser Care  Schipholweg 103| 2316 XC | Leiden T 071 5 249 333  | M 06 12 62 11 11  www.eusercare.nl | info@eusercare.nl